Pohony k vonkajším žalúziam

Somfy WT

Univerzálne káblové riešenie stredového pohonu pre vonkajšie žalúzie s elektronickým nastavením koncových polôh.

 • Ovládanie vonkajších žalúzií bez námahy a na diaľku pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača (v spojení s prijímačom diaľkového ovládania Modulis Slim Receiver)

 • Funkcia medzipolohy "My"

 • Bezpečnostné zastavenie (sneh medzi lamelami a pod.)

 • Kompatibilný s diaľkovým ovládačom Modulis RTS (po doplnení inštalácia prijímačom diaľkového ovládania smarthome)

Somfy WT Protect

Pohonu pre vonkajšie žalúzie s elektronickým nastavením koncových polôh a pokročilými ochrannými funkciami - napr. ochrana proti primrznutiu dolného profilu žalúzie.

 • Ochrana proti primrznutiu dolného profilu žalúzie

 • Rozpoznanie prekážky v smere nahor s reverzáciou (pre uvoľnenie napnutie pások a rebríčkov)

 • Automatické zarovnávanie v hornej koncovej polohe (kompenzácia postupného predĺženia zdvíhacích pások)

 • Komfortné a presná medzipoloha "my" (s použitím externého prijímača diaľkového ovládania)

 • Bezpečnostné zastavenie

 • Káblové pripojenie k ovládacím prvkom

Somfy RTS

Pohon pre všetky typy vonkajších žalúzií. Integrovaný prijímač diaľkového ovládania s technológiou RTS. Možnosť nastavenia obľúbenej medzipolohy "my".

 • Rýchle zapojenie

 • Montáž do horných profilov tvaru "u" alebo "n"

 • 2D nárazový vypínač (ochranný prvok pre prípad chybného / obráteného zapojenia)

 • Plne kompatibilný s ovládačmi Modulis RTS

 • Funkcia medzipolohy "my"

 • Integrovaná technológia RTS

Somfy io Protect

Pohon pre vonkajšie žalúzie s integrovaným prijímačom io-homecontrol®. Funkcia spätného hlásenia. Pokročilé funkcie detekcie prekážky a primrznutia dolného profilu žalúzie. Kompatibilný so systémom TaHoma®.

 • Ovládajte žalúzie pohodlne pomocou diaľkového ovládača

 • Funkcia "my" pre uloženie a vyvolanie preferovanej polohy

 • Ochrana proti primrznutiu dolného profilu žalúzie

 • Rozpoznanie prekážky v smere hore s reverzáciou

 • Automatické zarovnávanie v hornej koncovej polohe

 • Zapojenie do automatizovanej domácnosti io-homecontrol®