Victorian Plus

 • Tepelne izolovaný systém zastrešenia zimných záhrad so zložitými tvarmi. Systém určený pre zimné záhrady viktoriánskeho charakteru.

 • Charakteristika systému:
   - pripevnenie krokvy k odkvapu aj k hrebeňu pomocou kĺbových závesových spojov u VT+ je dostupné systémové rohové spojenie rôznych uhlov: konkávne a konvexné.

 • dostupné úžľabné trámy a konzoly krokiev (krokvy s rôznymi výškami umožňujúce dosiahnutie rozpätie strechy zimnej záhrady od 1,8 do 5 m)

 • dostupný samostatný žľab - pripevnený k odkvapovému profilu  pomocou závesov dodávajúcich spád, a oddelený zvod

 • žľab a odkvapový profil disponujú spojmi: najtypickejšie uhly zalomenia sú 90°, 135° a 150°

 • pre typické uhly existujú systémové ružice, teda miesta, kde sa sústredí viac krokiev

 • existuje možnosť inštalovať, tak nad, ako aj pod odkvapy, ornamentálne profily a prvky (ozdobné hrebene, konštrukčné tiahla, kryty zvodov)

 • systém Victorian Plus je prispôsobený pre výplne z komôrkového polykarbonátu aj z izolačného zasklenia.

 • Systém je plne kompatibilný s inými systémami Aliplast na zhotovenie výplní stien zimnej záhrady, vrátane neotváravých presklení, zdvižno-posuvných dverí, sklopno-posuvných dverí, skladacích dverí a okien.

 • Systém VT spĺňa nároky v oblasti tepelnej izolácie profilov, tesnosti voči zrážkovej vode a vzduchu a zaručuje správnu ventiláciu pri použití vhodných ventilačných zariadení nezávisle na atmosférických podmienkach.

 • Široký výber farieb - paleta RAL (Qualicoat 1518), štrukturálne farby, farby imitujúce drevo AliplastWoodColourEffect (Qualideco PL-0001), anodovanie (Qualanod 1808), bikolor.