Monorail

  • Model so zníženým prahom predstavujúci riešenie vylepšujúce dostupnosť budov pre hendikepovaných - možnosť nízkeho prahu eliminuje odskoky na kontakte dvere - podlaha a umožňuje lícovanie prahu s podlahou.

  • Moderná konštrukcia a použitie zdvižno-posuvných kovaní systému UG s nízkym prahom zaistí pohodlné používanie, zvýšenie úžitkových hodnôt a elegantný dizajn.­

  • Maximálna hmotnosť krídla 400 kg

  • Možné kombinácie konštrukcie: 2 a 4 dielne pri použití dvojkoľajnicových rámov

  • TEPELNÁ IZOLÁCIA UF*    Uf od 0,93 W/m!K

  • PRIEPUSTNOSŤ VZDUCHU    Trieda 4; norma EN 12207

  • ZAŤAŽENIE VETROM    C5 (2000Pa); norma EN 12210

  • VODOTESNOSŤ     E750 (750 Pa); norma EN 12208