MC FIRE

  • Systém steny stĺpik-priečnik určený na konštruovanie a zhotovovanie ľahkých fasádnych protipožiarnych stien v triede požiarnej odolnosti EI60.

  • Konštrukcia systému je založená na nosnej skeletovej konštrukcii zloženej zo zvislých (stĺpiky) a vodorovných (priečniky) hliníkových profilov so šírkou 55 mm.­

  • Na získanie požiarnej odolnosti hliníkových profilov boli stĺpiky a priečniky vybavené špeciálnymi protipožiarnymi vložkami - hliníkovými profilmi vyplnenými nehorľavou hmotou.   

  • Protipožiarna fasáda je svojim vonkajším vzhľadom identická s fasádou stĺpik-priečnik. To nám umožňuje zhotovovať opticky neviditeľné spoje protipožiarnej fasády so štandardnou fasádou.

  • Efektívna požiarna ochrana systémov Aliplast nie je realizovaná na úkor vonkajšieho vzhľadu. Riešenia navrhované Aliplast zároveň zaisťujú maximálnu bezpečnosť a voľnosť architektonického projektovania.­

  • Široké spektrum vonkajších pritláčacích líšt umožňuje udeliť fasáde moderný a individuálny dizajn.­

  • Široký výber farieb - paleta RAL (Qualicoat 1518), štrukturálne farby, farby imitujúce drevo AliplastWoodColourEffect (Qualideco PL-0001), anodovanie (Qualanod 1808), bikolor.